PANDEMIK Covid-19 telah memberi yang buruk kepada rakyat dan negara. Sehubungan itu Majlis Pemulihan Negara (MPN) dibentuk ketika Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ia bertujuan merangka strategi untuk keluar daripada kesan negatif wabak itu termasuk dengan mewujudkan Pelan Pemulihan Nasional (PPN) untuk membolehkan peralihan dalam empat fasa. Ikuti temu bual dengan beliau bersama Utusan Malaysia.

Apakah peranan Majlis Pemulihan Negara dan mengapa ia ditubuhkan?

Majlis Pemulihan Negara (MPN) dibentuk semasa saya menjadi Perdana Menteri, dan ia pada mulanya bertujuan untuk merangka strategi keluar daripada fasa wabak itu. Kita telah merumuskan Pelan Pemulihan Nasional (NRP) yang telah membenarkan peralihan yang sistematik dan selamat daripada wabak itu dalam empat fasa. Terdapat tiga ambang yang perlu dipenuhi dari satu fasa ke fasa yang lain, iaitu bilangan kes harian, kadar vaksinasi dan kapasiti hospital yang ada. Alhamdulillah, strategi keluar ini membolehkan kita meningkatkan vaksinasi, mengurangkan jumlah jangkitan dan memastikan pembukaan semula ekonomi Malaysia dengan selamat secara berperingkat.

Apabila berundur sebagai Perdana Menteri, saya kekal sebagai Pengerusi Majlis Pemulihan Negara, yang menjadi badan penasihat kepada Kabinet mengenai perkara pemulihan negara.

Majlis Pemulihan Negara telah melakukan beberapa siri sesi libat urus dengan komuniti perniagaan, apakah isu utama yang diketengahkan?
Ya, kami telah menganjurkan beberapa siri sesi libat urus di seluruh negara. Saya bertemu dengan kumpulan belia, ahli akademik, NGO, persatuan perniagaan, dewan perniagaan.

Dalam perbincangan ini, salah satu maklum balas utama yang menyentuh saya ialah kesan pelaksanaan sistematik Pelan Pemulihan Nasional dan program vaksinasi kita. Perniagaan asing dan domestik, memuji rancangan kita yang telus dan teratur, serta kepantasan program vaksinasi kita yang membolehkan perniagaan dibuka semula dengan selamat.

Tetapi apa yang lebih menggembirakan ialah apabila orang yang datang kepada saya semasa sesi libat urus dan berkata: “Tan Sri terima kasih, saya tak tutup kedai, tak buang pekerja, sebab saya ambil subsidi upah masa Covid untuk perniagaan saya.” Betul, kita membelanjakan lebih RM15 bilion untuk subsidi gaji bagi membantu lebih 300,000 perniagaan kebanyakannya PKS, untuk menyelamatkan lebih daripada tiga juta pekerjaan.

“Tan Sri, terima kasih, Bakul Makanan you bagi, bolehkan keluarga makan tiap-tiap malam.” Betul, kita memberi lebih daripada RM50 juta untuk bakul makanan apabila kita melakukan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), dan selepas itu. Kita memberi ahli parlimen RM500,000 setiap seorang untuk program bakul makanan.

“Tan Sri, terima kasih dapat Bantuan Prihatin. Boleh beli lampin, susu anak.” Betul, kita memberi lebih daripada RM22 bilion bantuan tunai langsung semasa pandemik, lebih daripada 10.1 juta penerima pemberian tunai langsung.

“Tan Sri, saya dapat vaksin saya hidup. Jiran saya tak dapat vaksin dia dah tiada.” Kita membelanjakan lebih RM5 bilion untuk mendapatkan vaksin 140 peratus daripada populasi sejak awal, kerana kita tahu kita berlumba dengan masa, pembelian tambahan bermakna kita boleh melakukan BOOSTER lebih pantas daripada negara lain.

Dasar-dasar yang kerajaan laksanakan semasa saya menjadi Perdana Menteri, semuanya telah disahkan sekarang. Pertumbuhan ekonomi tiga suku berturut-turut yang kita nikmati hari ini disebabkan oleh dasar berani yang kita ambil untuk melindungi ekonomi dan membukanya semula secara sistematik melalui PPN.

Tan Sri telah bercakap tentang kumpulan B40 menjadi B61, bagaimanakah pendapatan kumpulan ini boleh pulih? Apakah langkah-langkah yang boleh diambil?

Ya, wabak ini telah memberi kesan teruk kepada pendapatan isi rumah rakyat Malaysia. Menurut laporan syarikat penyelidikan media, Mindshare, pendapatan isi rumah sehingga Jun 2022 telah menunjukkan penurunan sebanyak 26 peratus berbanding 2018, dengan purata pendapatan isi rumah bulanan di Malaysia ialah RM2,965.

Seperti yang kita semua sedia maklum, B40, M40 dan T20 dikelaskan mengikut julat pendapatan isi rumah. Secara ringkasnya, B40 ialah mereka yang berpendapatan isi rumah di bawah RM5,000, M40 antara RM5,001 hingga RM10,000 dan T20 mempunyai pendapatan isi rumah melebihi RM10,000.

Jika kita melihat julat dan klasifikasi ini hari ini, keadaan telah berubah. Lebih separuh daripada mereka yang dikelaskan dalam kategori M telah jatuh ke dalam kategori B. Jika kita mengikuti julat pendapatan yang sama seperti sebelum ini menurut laporan, kumpulan pendapatan B kini akan menjadi 61 peratus, manakala M ialah 14 peratus dan T 18 peratus, manakala tujuh peratus tidak dapat dikenal pasti.

Ini menunjukkan golongan pertengahan semakin mengecil. Ia konsisten dengan laporan daripada institusi penyelidikan lain seperti Institut Penyelidikan Khazanah yang mengatakan bahawa 70 peratus rakyat Malaysia berada dalam kumpulan “terdedah” akibat wabak itu. Dalam Laporan Mindshare, yang lebih merisaukan ialah 76 peratus daripada kumpulan B61 ini mempunyai purata pendapatan isi rumah di bawah RM2,965. Mereka inilah yang tidak mampu membeli makanan untuk keluarga, terpaksa makan sekali sehari, berkompromi dengan pilihan protein dan lain-lain. Ini membimbangkan dan mendatangkan kesan buruk bukan sahaja untuk momentum pemulihan tetapi agenda pembangunan negara secara keseluruhan.

Kelas menengah yang mengecut bukanlah prospek yang baik untuk mana-mana ekonomi kerana kita tahu bahawa kelas pertengahan memacu penggunaan dengan kuasa perbelanjaan. Apabila pendapatan berkurangan, mereka tidak dapat berbelanja, apa lagi berjimat, dan ini akan mengeruhkan lagi keadaan ekonomi kita di mana kita akan terperangkap dalam perangkap berpendapatan sederhana dan tidak mampu melonjak ke negara berpendapatan tinggi.

Apakah langkah-langkah yang boleh diambil? Pertama, kita mesti memastikan jaringan keselamatan sosial kita diperkukuhkan. Sistem kebajikan seperti e-Kasih memerlukan rombakan menyeluruh. Ia perlu disatukan dan disepadukan untuk menyalurkan bantuan dengan lebih baik apabila perlu. Kita mesti meningkatkan jaringan keselamatan sosial untuk sektor tidak formal, pekerja ekonomi gig. Mereka yang memerlukan bantuan mesti boleh mendapatkan bantuan segera tanpa terlalu banyak birokrasi.

Pada masa yang sama, kita mesti mewujudkan ekonomi yang memberi tumpuan kepada mewujudkan pekerjaan dengan gaji yang berpatutan. Fokus pada meningkatkan rantaian nilai melalui teknologi yang akan mewujudkan pekerjaan bergaji lebih tinggi. Gunakan penyelesaian digital seperti AI, robotik, untuk meningkatkan produktiviti, ini akan membolehkan pertumbuhan gaji yang mampan.

Kita mesti memastikan Indeks Garis Kemiskinan yang saya semak ketika menjadi Perdana Menteri pada 2020 daripada RM980 kepada RM2,208, terus diselaraskan. Ini akan membolehkan kita menyasarkan bantuan kepada golongan miskin dengan lebih baik, dan secara serius mengurangkan kemiskinan termasuk kemiskinan bandar.