Biro dan Jawatankuasa

Kepimpinan

Biro dan Jawatankuasa

(2020 – 2023)

BIRO

Ketua Biro Politik
YAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Hj. Mohd Yassin

Ketua Biro Pengurusan
YAB Dato’ Seri Ahmad Faizal Dato’ Azumu

Ketua Biro Penerangan
YBHg Encik Wan Saiful Wan Jan

Ketua Biro Pilihanraya dan Kajian
YB Datuk Seri Dr. Ronald Kiandee

Ketua Biro Latihan Dan Perkaderan
YB Senator Dr. Mohd Radzi Md Jidin

Ketua Biro Penambahan Ahli Dan Cawangan
YB Datuk Mohd Rafiq Naizamohideen

Ketua Biro Agama
YB Datuk Haji Shabudin Yahaya

Ketua Biro Ekonomi
YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed

Ketua Biro Antarabangsa
YB Dato’ Seri Mohamed Azmin Ali

Ketua Jawatankuasa Semakan Perlembagaan
YB Datuk Wira Hajah Mas Ermieyati Samsudin

jAWATANKUASA

Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan Parti
YBhg Tan Sri Syed Hamid Tan Sri Syed Jaafar Albar

Pengerusi Lembaga Displin
YBhg Tan Sri Megat Najmuddin Dato’ Seri Dr. Megat Khas

Pengerusi Lembaga Rayuan
YBhg Tan Sri Mohd Radzi Tan Sri Sheikh Ahmad

BIRO

KETUA BIRO

Biro PolitikYAB Tan Sri Dato’ Hj. Muhyiddin Hj. Mohd YassinBiro PengurusanYAB Dato’ Seri Ahmad Faizal Dato’ AzumuBiro Penerangan

YBhg Datuk Wan Saiful Wan Jan

Biro Pilihanraya dan KajianYB Datuk Seri Dr. Ronald KiandeeBiro Latihan dan PerkaderanYB Senator Dr. Mohd Radzi Md JidinBiro Penambahan Ahli dan CawanganYB Datuk Mohd Rafiq NaizamohideenBiro AgamaYB Datuk Haji Shabudin YahayaBiro EkonomiYB Dato’ Sri Mustapa MohamedBiro AntarabangsaYB Dato’ Seri Mohamed Azmin AliJawatankuasa Semakan Perlembagaan YB Datuk Wira Hajah Mas Ermieyati Samsudin

JAWATAN

NAMA

Pengerusi Jawatankuasa Pemilihan PartiYBhg Tan Sri Syed Hamid Tan Sri Syed Jaafar Albar

Pengerusi Lembaga Disiplin

YBhg Tan Sri Megat Najmuddin Dato’ Seri Dr. Megat KhasPengerusi Lembaga RayuanYBhg Tan Sri Mohd Radzi Tan Sri Sheikh Ahmad